Tutustu yhteistökumppanimme tarjouksiin tästä Maritim tarjoukset

Näsin Uistajat ry:n tukikohtasäännöt

NÄSIN UISTAJAT RY:N TUKIKOHTASÄÄNNÖT

 1. Tukikohdassa tulee jokaisen noudattaa näitä sääntöjä sekä tukikohtaisännän antamia ohjeita.
 2. Kaikki seuran jäsenet ovat yhdenvertaisesti oikeutettuja tukikohdan käyttöön.
 3. Tukikohta majoitustiloineen on tarkoitettu seuran jäsenten ja heidän mukanaan olevien vieraiden lyhytaikaiseen virkistyskäyttöön. Majoitustilat ovat kuitenkin ensisijaisesti tarkoitettu jäsenten käyttöön. Jäsen vastaa seurueensa käyttäytymisestä. Tukikohdan käyttö muuhun toimintaan on kielletty.
 4. Jokaisen tukikohdassa kävijän tulee käyttäytyä ja esiintyä moitteettomasti, hyvän veneilytavan mukaisesti.
 5. Tukikohdassa kävijän on aina korjattava jälkensä ja jätettävä lähtiessään paikat hyvään kuntoon; roskat on vietävä mukanaan ja polttopuita on pilkottava vähintään käytetty määrä. Viimeisenä poistuvan on huolehdittava, että rakennusten ovet ja ikkunat on suljettu ja lukittu. Tahallaan tai tuottamuksella vahingoitettu omaisuus on korvattava. Kaikesta vahingosta on ilmoitettava viipymättä tukikohdan isännälle.
 6. Vierailusta on tehtävä merkintä tukikohdan vieraskirjaan. Jäsenen yksityisen omaisuuden jättäminen tilapäisesti tukikohtaan on sallittu vain isännän antamalla luvalla ja hänen ohjeitaan noudattaen. Seura ei vastaa tukikohtiin tuodusta yksityisestä omaisuudesta.
 7. Tukikohdan ympäristössä liikkujan oikeudet määrittelee Jokamiehen oikeudet. Kaikkinainen luonnonsuojelu on niin tukikohdassa kuin sen ympäristössäkin jokaisen velvollisuus.
 8. Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Tulen teko on sallittu vain tulisijoiksi varatuille paikoille. Ennen tulen sytyttämistä rakennusten tulisijoihin tulee tuhkat tyhjentää pesästä tuhka-astiaan.
 9. Tukikohtien käytöstä on suoritettava seuran hallituksen vuosittain määräämä maksu. Seuran tukikohdassaan järjestämiin tapahtumiin osallistuminen ei edellytä tukikohtamaksun maksamista. Tukikohtaisäntä on vapautettu tukikohtamaksusta. Seuran hallituksella on harkinnastaan oikeus vapauttaa muukin seuran jäsen tukikohtamaksusta vuodeksi kerrallaan.
 10. Tukikohdan avaimen saa tukikohtaisännältä suoritettua tukikohtamaksua vastaan. Avaimesta on lisäksi maksettava 15€ pantti, joka palautetaan jäsenelle kun avain on palautettu. Kuittaamalla avaimen haltuunsa, jäsen samalla sitoutuu noudattamaan näitä tukikohtasääntöjä. Kukin seuran jäsen on oikeutettu vain yhteen avaimeen. Tukikohdan avainta ei saa luovuttaa ulkopuolisille.
 11. Veneet on kiinnitettävä pääsääntöisesti tukikohdan venelaitureihin tai merkityille kiinnityspaikoille. Pitempiaikainen kiinnittyminen on sallittu vain tukikohtaisännän ohjeiden mukaan.
 12. Rikkomukset näitä sääntöjä vastaan käsitellään seuran hallituksessa, joka päättää rangaistuksesta.
 13. Nämä säännöt on vahvistettu yhdistyksen vuosikokouksessa 27.11.2001 ja ne astuivat voimaan välittömästi.

NÄSIN UISTAJAT RY:N HALLITUS