Näsin Uistelu 2017 kilpailusäännöt

NÄSIN UISTELU 2017 KILPAILUSÄÄNNÖT

Kilpailun nimi on Näsin Uistelu 2017. Kilpailun vastuullinen järjestäjä on Näsin Uistajat ry. Kilpailu on kaikille osallistujille avoin.

Kilpailuaika on lauantai 29.7.2017 kello

15:00 – 22.00.

Näsin Uistelu 2017 on Vetouistelun Häme-cup 2017:n kolmas osakilpailu.

Kilpailukeskus on Holiday Club Tampereen Kylpylä (Lapinniemenranta 12).

Kilpailualue on kilpailukarttaan merkitty osa Näsijärveä.

Venekunnan muodostavat kippari ja/tai varakippari sekä miehistö. Kipparin/varakipparin on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Kilpailumaksu on venekuntakohtainen. Kilpailun ennakkomaksu on suoritettava viimeistään 28.7.2017 Näsin Uistajat ry:n tilille seuraavasti:

Maksun saaja: Näsin Uistajat ry

Pankki: Nordea Länsi-Tampere

Tilinumero: FI20 1457 3000 1019 80

Viitenumero: 10016

Summa: 50 €

Pankkisiirtoon tulee merkitä kipparin nimi ja osoite. Kilpailupäivänä maksun voi suorittaa käteisellä kansliassa ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin maksu on 50 euroa venekunnalta.

Venekunnalta, jonka jokainen jäsen on alle 18-vuotias, ei peritä kilpailumaksua. Jokaisen tällaisen venekunnan jäsenen on pyytäessä esitettävä henkilöllisyystodistuksensa kilpailujärjestäjälle.

Jokaisen venekunnan tulee ilmoittautua kilpailukansliassa 29.7.2017 kello 12.30 – 15.30 välillä. Tällöin kunkin venekunnan on joko esitettävä kuitti maksetusta ennakkomaksusta tai maksettava kilpailumaksu. Ne venekunnat, joilla on jo Häme-cupin kilpailunumero, ovat velvollisia ilmoittamaan sen kansliassa.

Kipparikokous alkaa 29.7.2017 kello 14.00 kilpailukeskuksessa. Siirtyminen kilpailualueelle alkaa kello 14.30.

10§ Veneen varusteisiin ja vieheiden lukumäärään per vapa ei aseteta rajoituksia. Koukullisella vieheellä varustettu siima, joka on kiinnitetty kiinteästi kalastusvälineisiin tai veneeseen, lasketaan mukaan enimmäisvapa-määrään. Elävän syötin käyttö on kielletty.

11§ Asuttujen rantojen läheisyydessä sekä uisteluveneen että kaikkien siinä käytettyjen varusteiden vähimmäisetäisyys rannasta on 50 metriä. Vesikasvillisuuden seassa kalastaminen on kielletty.

12§ Kilpailukalat, niiden alamitat ja pisteytyskertoimet ovat:

Kilpailukala

Alamitta

Kerroin

Järvilohi ja järvitaimen

61.00 cm

8

Kuha

45.00 cm

8

Ahven

25.00 cm

8

Hauki 3kg tai yli

2

Hauki alle 3kg

50.00 cm

1

Jos punnitukseen tai mittaukseen tuodun kilpailukalan pituus on enemmän kuin 1,0cm lyhyempi kuin kalalle määrätty vähimmäismitta, kilpailijan koko kilpailusuoritus hylätään.

13§ Kilpailusaalis on luovutettava järjestäjän mitattavaksi ja punnittavaksi 9.7.2017 kello 20.00 ja kello 22.30 välisenä aikana. Kalat mitataan ja punnitaan verestettynä ja pyöreinä. Järjestäjä ei ole velvollinen mittaamaan tai punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa. Kalojen kelvollisuuden mittaukseen ja punnitukseen niin lajin, mittojen kuin tuoreudenkin suhteen ratkaisee kilpailun järjestäjä, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan kilpailun tuomarineuvostoa.

14§ Häme-cup -pisteet jaetaan pisteytetyn kokonaissaaliin mukaisessa järjestyksessä. Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen määrää ensisijaisesti kalojen lukumäärä siten, että enemmän lukumääräisesti kaloja saanut venekunta sijoittuu vähemmän kaloja saaneen venekunnan edelle. Toissijaisesti sijoituksen määrää arpa.

15§ Kilpailun sijoituspalkinnot jaetaan pisteytetyn kokonaissaaliin mukaisessa järjestyksessä. Suurimman kalan palkinnon voittaa se venekunta, joka kalastaa kertoimilla painotettuna kilpailun painoltaan suurimman kalan. Tämä venekunta ei voita sijoituspalkintoa, vaan jää välistä sijoituspalkintoja jaettaessa. Palkintojen jako alkaa kilpailukeskuksessa kilpailutulosten protestiajan päätyttyä. Palkinnot luovutetaan vain paikan päällä kilpailukorttia vastaan. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

16§ Jokaisen venekunnan on 29.7.2017 kello 22.30 mennessä joko palautettava kilpailukorttinsa järjestäjän edustajalle tai ilmoitettava kilpailun keskeyttämisestä tekstiviestillä numeroon 040 508 6142.

17§ Muilta osin noudatetaan Vetouistelun Häme-cup 2017:n runkosääntöjä.

Näsin Uistajat ry, Tampere