NÄSIN UISTELU 2016 KILPAILUSÄÄNNÖT

1§ Kilpailun nimi on Näsin Uistelu 2016. Kilpailun vastuullinen järjestäjä on Näsin Uistajat ry. Kilpailu on kaikille osallistujille avoin.

2§ Kilpailuaika on lauantai 9.7.2016 kello 14.00 – 22.00.

3§ Näsin Uistelu 2016 on Vetouistelun Häme-cup 2016:n kolmas osakilpailu.

4§ Kilpailukeskus on Holiday Club Tampereen Kylpylä (Lapinniemenranta 12).

5§ Kilpailualue on kilpailukarttaan merkitty osa Näsijärveä.

6§ Venekunnan muodostavat kippari ja/tai varakippari sekä miehistö. Kipparin/varakipparin on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

7§ Kilpailumaksu on venekuntakohtainen. Kilpailun ennakkomaksu on suoritettava 3.7.2016 mennessä Näsin Uistajat ry:n tilille seuraavasti:

Pankkisiirtoon tulee merkitä kipparin nimi ja osoite. Kilpailupäivänä maksun voi suorittaa käteisellä kansliassa ilmoittautumisen yhteydessä. Tällöin maksu on 50 euroa venekunnalta.

Venekunnalta, jonka jokainen jäsen on alle 18-vuotias, ei peritä kilpailumaksua. Jokaisen tällaisen venekunnan jäsenen on pyytäessä esitettävä henkilöllisyystodistuksensa kilpailujärjestäjälle.

8§ Jokaisen venekunnan tulee ilmoittautua kilpailukansliassa 9.7.2016 kello 11.30 – 15.00 välillä. Tällöin kunkin venekunnan on joko esitettävä kuitti maksetusta ennakkomaksusta tai maksettava kilpailumaksu. Ne venekunnat, joilla on jo Häme-cupin kilpailunumero, ovat velvollisia ilmoittamaan sen kansliassa.

9§ Kipparikokous alkaa 9.7.2016 kello 13.00 kilpailukeskuksessa. Siirtyminen kilpailualueelle alkaa kello 13.30.

10§ Veneen varusteisiin ja vieheiden lukumäärään per vapa ei aseteta rajoituksia. Koukullisella vieheellä varustettu siima, joka on kiinnitetty kiinteästi kalastusvälineisiin tai veneeseen, lasketaan mukaan enimmäisvapamäärään. Elävän syötin käyttö on kielletty.

11§ Asuttujen rantojen läheisyydessä sekä uisteluveneen että kaikkien siinä käytettyjen varusteiden vähimmäisetäisyys rannasta on 50 metriä. Vesikasvillisuuden seassa kalastaminen on kielletty.

12§ Kilpailukalat, niiden alamitat ja pisteytyskertoimet ovat:

Kilpailukala

Alamitta

Kerroin

Järvilohi

61.00 cm

8

Järvitaimen

61.00 cm

8

Kuha

45.00 cm

8

Ahven

25.00 cm

8

Hauki 3kg tai yli

-

2

Hauki alle 3kg

50.00 cm

1

13§ Kilpailusaalis on luovutettava järjestäjän mitattavaksi ja punnittavaksi 9.7.2016 kello 20.00 ja kello 22.30 välisenä aikana.

Kalat mitataan ja punnitaan verestettyinä ja pyöreinä. Järjestäjä ei ole velvollinen mittaamaan tai punnitsemaan virheellisesti käsiteltyä kalaa. Kalojen kelvollisuuden mittaukseen ja punnitukseen niin lajin, mittojen kuin tuoreudenkin suhteen ratkaisee kilpailun järjestäjä, joka voi tarvittaessa käyttää apunaan kilpailun tuomarineuvostoa.

14§ Häme-cup -pisteet jaetaan pisteytetyn kokonaissaaliin mukaisessa järjestyksessä. Pisteiden mennessä tasan, sijoituksen määrää ensisijaisesti kalojen lukumäärä siten, että enemmän lukumääräisesti kaloja saanut venekunta sijoittuu vähemmän kaloja saaneen venekunnan edelle. Toissijaisesti sijoituksen määrää arpa.

15§ Kilpailun sijoituspalkinnot jaetaan pisteytetyn kokonaissaaliin mukaisessa järjestyksessä. Suurimman kalan palkinnon voittaa se venekunta, joka kalastaa kertoimilla painotettuna kilpailun suurimman kalan. Tämä venekunta ei voita sijoituspalkintoa, vaan jää välistä sijoituspalkintoja jaettaessa. Palkintojen jako alkaa kilpailukeskuksessa kilpailutulosten protestiajan päätyttyä. Palkinnot luovutetaan vain paikan päällä kilpailukorttia vastaan. Palkintoja ei postiteta jälkikäteen.

16§ Jokaisen venekunnan on 9.7.2016 kello 22.30 mennessä joko palautettava kilpailukorttinsa järjestäjän edustajalle tai ilmoitettava kilpailun keskeyttämisestä tekstiviestill√§ numeroon 040 508 6142.

17§ Muilta osin noudatetaan Vetouistelun Häme-cup 2016:n runkosääntöjä.

      Näsin Uistajat ry,

      Tampere