Vanhat seuraretket

Tässä skannattuja kuvia vanhemmilta seuraretkiltä. Retken kohde ja vuosi eivät ole kirjoittajan tiedossa. Mikäli jollakin on asiasta parempaa tietoa, informoikaa siitä webmasteria.

Seuraretki 1:

Seuraretki 2: